Често задавани въпроси
faq hero image

„Домашният помощник“ трябва да е подходящ за Вашите нужди и да отговаря на Вашите изисквания. Изборът зависи от отговорите на следните въпроси:

 • Искам ли моята домашна автоматизация да комбинира устройства от няколко производителя?
 • Какво очаквам от моята домашна автоматизация – да изпълнява прости единични команди (включи поливната система в 18.00 ч. и поливай в продължение на 5 минути, всеки ден) или искаме да взима решения (включи поливната система в 18.00 ч. и поливай по 30 секунди за всеки градус над 15 градуса, като температурата е осреднена за последните 24 часа.
 • Имам ли знания да конфигурирам домашна автоматизация или ще възложа това на доставчика?
 • Предвиждам ли моята система за домашна автоматизация да се изменя и допълва във времето с нови устройства?
 • Къде искам да бъде поставена конфигурацията на домашната автоматизация – в локална мрежа в дома ми или в облак?

Разбира се! Трябва да имате предвид, че отдалеченото управление изисква:

 • стабилна и постоянна интернет свързаност на дома;
 • наличие на техническа възможност за управление на системата за домашна автоматизация;
 • наличие на удобно техническо средство за управление – смарт телефон, компютър с браузър, дистанционно и т.н. Трябва да изберете на технология за отдалечено управление:
 • облак на производителя;
 • независим облак, който позволява комбиниране на няколко производителя;
 • локален хъб/сървър от производител;
 • локален сървър, позволяващ комбиниране на няколко производителя/технологии;
 • методи за управление – дистанционно, смарт телефон, компютър, гласови команди;
 • технологията позволява ли управление от няколко потребителя и по няколко начина? Отдалеченото управление поставя и въпроси, свързани с киберсигурността:
 • какво ниво на киберсигурност предлага съответното техническо решение за отдалечено управление?
 • какви лични данни събира доставчикът на техническото решение и с кого ги споделя?
 • локалната ми домашна мрежа достъпна ли е през облака, хъба или устройствата?

При затворена система в локалната домашна мрежа – НЕ, освен ако не предоставите физически достъп до нея. Този достъп включва всички компоненти и комуникацията между тях.

При типична отворена към интернет система – ДА.

Изборът на отворена към интернет система, трябва да бъде базиран на внимателен анализ и оценка на вероятността от пробив и последиците от него, които са пряко свързани с мерките за защита, които прилагаме.

Препоръчваме консултация със специалист, който да оцени ситуацията и да предложи адекватно и сигурно решение.

Облачните услуги са популярни, удобни от потребителска гледна точка и обикновено базовите им функционалности са безплатни. Потребителят има възможност да управлява устройствата си и да конфигурира логиката на системата от смарт телефон, независимо къде се намира.

Неудобство може да бъде причинено от:

 • Облачните услуги изискват стабилна и постоянна връзка на устройствата с интернет
 • Обикновено облаците на различните производители на устройства са несъвместими помежду си и не можете да комбинирате устройства от различни производители в една система.

Локалните системи притежават автономност по отношение на интернет свързаност и позволяват комбинирането на устройства от различни производители в една система за домашна автоматизация. Чрез комбинация от различни устройства, можете да постигнете комплексността на автоматизация, която желаете.

Неудобство може да бъде свързано с по-сложното техническо решение, което предполага закупуването и инсталирането на допълнителни устройства (хъб, сървър) и съответната инсталация и настройка.

Ако желаете да комбинирате устройства от различни производители, препоръчваме да се свържете с независим консултант, който познава различните производители, а не с търговец, който продава устройствата на конкретен производител.

Разбира се, че е управляемо, да. Има обаче няколко аспекта на управляемостта.

 • управление на лампи с ключ на стената;
 • управление на лампите по време или засечено движение от датчик в района им;
 • управление в зависимост от външни за лампите и района условия. Например, светло ли е навън, има ли някой вкъщи, пуснат ли е телевизора в момента, и т.н.
 • управление, позволяващо на потребителя да се намеси в логиката на автоматизацията или даже да я изключи;
 • управление с ключ, бутон, дистанционно, телефон, гласова команда, и т.н. Или даже комбинация от тези методи; управление отдалечено, през интернет, или защо не – управление с команда в Telegram канал;

Консултирането със специалист в областта на системите за автоматизация ще Ви позволи да изберете най-подходящото за Вас решение.

Свържете се с насСвържете се с нас