Видове автоматизации тип „Умен дом“
types of smart homes hero image
Автоматизация тип „Инстинкт“

Системата използва изпълнителни механизми с предварително настроени (вродени) характеристики, които изпълняват едно и също действие по едно и също време и по един и същи начин.

Веднъж настроен, изпълнителният механизъм ще извършва предварително зададеното му действие, докато не се променят настройките.

Системата работи без нуждата от външни входове или допълнителни команди.

  • Пример: Реле за време (изпълнителен механизъм), което отваря и затваря свързания към него електрически клапан на поливната система
  • Пример за команда: Винаги, всеки ден, точно в 8:00 вечерта поливай за 10 минути
  • Резултат: Поливане без условие – всеки ден, по едно и също време с едно и също количество вода (една и съща продължителност)
Автоматизация тип „Рефлекс“

Системата използва вродените инстинкти (предварително направените настройки), но „подсъзнателно“ изпълнява допълнително действие, внесено чрез команда от външен вход. Към система тип „Инстинкт“ е добавен сензор. Връзката „изпълнителен механизъм – сензор“ е „подсъзнателна“ и ще работи винаги, без нуждата от намеса на централно управление тип „съзнание“.

  • Пример: Реле за време (изпълнителен механизъм), което отваря и затваря свързания към него електрически клапан на поливната система, всеки ден, по едно и също време, но с различна продължителност, която зависи от информацията, която получава от сензора за температура
  • Пример за команда: Винаги, всеки ден, точно в 8:00 вечерта поливай за 2 минути при температура 20 градуса, 5 минути при температура 25 градуса и 10 минути при температура 30 и повече градуса
  • Резултат: Поливане с условие – всеки ден, по едно и също време, но с различно количество вода (различна продължителност). Условието е предефинирано: определена температура съответства на определено време за отваряне на клапана
Автоматизация тип „Съзнание“

Системата използва изпълнителни механизми, сензори и централно „съзнание“, наречено сървър, свързани помежду си в обща нервна мрежа чрез WiFi връзка или информационни кабели. Централното „съзнание“ събира, обработва и анализира информация от няколко сензора, прилага серия от правила и изработва прецизна команда към един или няколко изпълнителни механизма.

Системата може да следи външни за нея събития и да реагира съзнателно. На това "съзнателно" ниво могат да се реализират сложни взаимодействия между системи, подсистеми, автоматизации, сцени, отдалечен контрол и наблюдение и т.н.

  • Пример: Реле за време (изпълнителен механизъм), което отваря и затваря свързания към него електрически клапан на поливната система, сензори за температура и влажност, контролер за логика, който осреднява температурата и влажността и „съзнателно“ взима решение за времето за поливане според получените резултати
  • Пример за команда: Винаги, всеки ден, точно по залез слънце, поливай 30 секунди за всеки градус над 15 градуса, като температурата е осреднена за последните 24 часа, не поливай при средна температура под 15 градуса., ако средната влажност на въздуха е над 85% за последните 24 часа – не поливай изобщо, ако средната влажност на въздуха е под 80%, за всеки процент под 80%, добави 6 секунди към времето за поливане
  • Резултат: Поливане според обстоятелствата – всеки ден, по различно време, зависещо от залеза на слънцето и с различно количество вода, зависещо от осреднените стойности на влажност и температура за последните 24 часа
Концепцията “Умен Дом”Какво е “IoT” и за какво служи?Прочети
Свържете се с насСвържете се с нас